Psychologia aktywno-kompleksyjna

Psychologia aktywno-kompleksyjna

Simonizm

Dzisiaj personel lekarski i pielęgniarski ma różne od dawnego podejście do umysłowo chorych. Dzięki simonizmowi zmienił się wygląd całych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach, zwłaszcza oddziałów dla chroników i dla chorych podnieconych. Podstawą tej metody jest ignorowanie w chorym umysłowo tego co chorobliwe, czego brak, natomiast systematyczna i wytrwała rozbudowa pozostałych w chorym składników zdrowych sił […]

Read More

Psychologia aktywno-kompleksyjna

Leczenie zajęciowe

Wszystkich obowiązuje uśmiech; uśmiech nastraja pogodnie i zjednuje ludzi, może nawet w wyższym stopniu, niż przepych wyposażenia pokoi i sal chorych. Należy zwracać uwagę na treść porozwieszanych obrazów,- musi to być treść miła i pogodna. Umysł chorego powinien być od rana do wieczora zajęty. Zadanie to spełnia najskuteczniej praca, która jest możliwa nawet na oddziałach […]

Read More

Psychologia aktywno-kompleksyjna

Sanatoria

Próżniaczy tryb życia, same rozrywki, swoboda obyczajów, flirt — wszystko to miewa zły wpływ psychagogiczny, stanowi bowiem bezwiednie nagrodę za chorobę. W sanatoriach nie powinno być ludzi zdrowych, bo i to się zdarza. Powinno się tam kierować wyłącznie ludzi chorych celem przeprowadzenia odpowiedniego leczenia. Regulamin powinien kłaść nacisk na uregulowany potrzebami zdrowia, zdyscyplinowany tryb życia […]

Read More