Psychoterapia

Psychoterapia w dziedzinie chirurgii

Technicyzacja w wykonawstwie chirurgicznym sprawia, że chirurg bardzo często zapomina o psychice chorego i nie dostrzega faktu, iż o wyniku leczenia chirurgicznego decyduje nie tylko prawidłowo wykonany zabieg, ale także stan psychiczny chorego. Nie ma w naszym rodzimym piśmiennictwie dyskusji na temat roli psychoterapii w chirurgii, chociaż w piśmiennictwie zagranicznym szeroko i w różnoraki sposób […]

Read More

AnomaliePsychoterapia

Anomalie charakteru wrodzone i nabyte

Nie będą tu omawiał sporów toczących się od dawna na temat psychopatii. Narosło olbrzymie piśmiennictwo. Jest ono w dużej mierze przestarzałe. Psychologiczne opisy typów i ich na takichże sprawdzianach oparte układy klasyfikacyjne są w świetle nowych badań klinicznych bez większej wartości. Okazało się z badań klinicznych, przeprowadzonych głównie w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku, że […]

Read More